Quay lại

Hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn về yêu cầu kỹ thuật hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 về quy định về quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 6052/SXD-HTKT ngày 28 tháng 4 năm 2023 về hướng dẫn quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện các hoạt động liên quan chiếu sáng đô thị đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn đã ban hành, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật khi đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị.

- Yêu cầu về chiếu sáng quảng cáo, trang trí và chiếu sáng phục vụ lễ hội.

- Yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng dân lập (hệ thống chiếu sáng dân lập đối với hẻm, đường nội bộ liên khu phố, liên tổ dân phố trên địa bàn thành phố có chiều rộng nhỏ hơn hoặc bằng 3m; các tuyến hẻm, đường nội bộ liên khu phố, liên tổ dân phố trên địa bàn thành phố có chiều rộng nhỏ hơn hoặc bằng 3m có đặc điểm chiều rộng nhỏ).

- Yêu cầu về duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Các đơn vị, cá nhân tham khảo chi tiết theo Hướng dẫn quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 6052/SXD-HTKT.

Đính kèm:

Công văn số 6052/SXD-HTKT ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng.

Phụ lục 1 – Yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị.

Phụ lục 2 – Yêu cầu kỹ thuật khi cải tạo, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng dân lập đối với hẻm, đường nội bộ liên khu phố, liên tổ dân phố trên địa bàn thành phố có chiều rộng nhỏ hơn hoặc bằng 3m.

Liên kết website Liên kết website