Quay lại

Chương trình tuyên truyền nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Triển khai thực hiện mục V của Chương trình chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2021-2025. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Trong năm 2023, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp chương trình “Vận động người dân không xả rác trên kênh rạch và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ công viên cây xanh, chiếu sáng đô thị, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố” gồm cán bộ phường/quận, Đoàn thanh niên, các tổ khu phố, người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 880 người tham gia.

Cùng với thông điệp của chương trình HÃY BẢO VỆ HẠ TẦNG KỸ THUẬT - VÌ THÀNH PHỐ ĐÔ THỊ XANH - SẠCH - ĐẸP, qua đó thể hiện sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

  1. Không có những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh đô thị.

  2. Trồng cây xanh, mảng xanh phù hợp trong khuôn viên cơ quan và hộ gia đình,...

  3. Tuyên truyền cho gia đình, người dân khu vực sinh sống về vai trò của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

  4. Giữ gìn mỹ quan văn minh đô thị, bảo vệ môi trường kênh, rạch và vệ sinh xung quanh khu vực sinh sống, bỏ rác đúng nơi quy định; Không xả rác ra đường, trên kênh rạch và trước miệng cống thoát nước.

  5. Tuân thủ các quy định về bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước.

  6. Hỗ trợ cơ quan chức năng, ngăn chặn, cảnh báo kịp thời những hành vi xâm hại hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

 

Một số nội dung truyền tải trong chương trình truyền thông

 

Một số hình ảnh trong chương trình truyền thông năm 2023 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình truyền thông tại Ủy ban nhân dân phường Cô Giang, Quận 1

 

Chương trình truyền thông tại Ủy ban nhân dân Quận 1

 

 

Chương trình truyền thông tại Ủy ban nhân dân Quận 7

 

Chương trình truyền thông tại Ủy ban nhân dân Quận 8

 

 

Chương trình truyền thông tại Ủy ban nhân dân xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh

 

Chương trình truyền thông tại Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B,

Thành phố Thủ Đức

 

Chương trình truyền thông tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Liên kết website Liên kết website