Quay lại

Thông báo Điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

(Văn bản thông báo chính thức xem tại đây: 4751/TB-TTHT)

Liên kết website Liên kết website