Quay lại

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thu hồi lĩnh vực chiếu sáng đô thị

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thu hồi lĩnh vực chiếu sáng đô thị với nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản tổ chức đấu giá:

Chủ tài sản: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 3 đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá:

Mọi tổ chức bán đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016cụ thể như sau:

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có phòng bán đấu giá chuyên nghiệp;

Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật;

Có đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên, có chứng chỉ hành nghề đấu giá viên do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Kinh nghiệm đấu giá: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản. Có 05 hợp đồng tổ chức đấu giá thành công gần nhất (kèm biên bản thanh lý và hóa đơn) đối với tài sản nhà nước.

Có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và tài liệu chứng minh đáp ứng.

Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ các tiêu chí nêu trên mới được xem là hợp lệ. Tất cả hồ sơ phải được đựng trong 01 túi hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Trong giờ hành chính từ ngày 23/02/2021 cho đến hết 17h giờ 00 ngày 26/02/2021.

Địa điểm nộp hồ sơ: Số 3 đường Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh (Phòng Chiếu sáng đô thị, số điện thoại: 028 39291495).

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho đơn vị tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và không hoàn trả lại hồ sơ.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các đơn vị tổ chức đấu giá đăng ký.

Liên kết website Liên kết website