Quay lại

Về việc góp ý đề cương Xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Chiếu sáng đô thị càng ngày càng có những đóng góp quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển hạ tầng đô thị nói chung và hạ tầng giao thông đô thị nói riêng. Trên đà phát triển của khoa học và kỹ thuật trong thời đại 4.0 cũng như theo xu hướng chung thì khái niệm chiếu sáng đô thị thông minh không còn mới lạ đối với các nước phát triển trên thế giới.

Do đó, việc xây dựng trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị thông minh là một trong những thành tố quan trọng nhất của việc xây dựng thành công dự án chiếu sáng đô thị thông minh, từ trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị thông minh có thể cho phép điều chỉnh, thực thi các chiến lược chiếu sáng phù hợp với các điều kiện cụ thể như: thay đổi cường độ, màu ánh sáng để phù hợp với từng hoàn cảnh không gian, thời gian và địa điểm phù hợp với từng khu vực, từng nhu cầu sử dụng khác nhau,...

Hiện nay, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trình Văn bản số 1973/HTKT-CSĐT ngày 01/6/2020 báo cáo đề cương Xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phốNhằm hoàn chỉnh đề cương phù hợp với yêu cầu đặt ra đối với Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có ý kiến góp ý cho đề cương Xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố theo thẩm quyền. Nội dung góp ý đề nghị các đơn vị góp ý trực tiếp vào dự thảo đề cương; tập tin góp ý gửi theo hộp thư điện tử phtkt.sxd@tphcm.gov.vn; văn bản chính thức gửi về Sở Xây dựng trước ngày 18/7/2020.

Đính kèm: Đề cương Xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố (Dự thảo lần 1)

Liên kết website Liên kết website