Quay lại

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố

Ngày 29/7/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 8558/SXD-HTKT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các Quận, huyện; Các Ban Quản lý Khu đô thị mới, Khu công   nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao; Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn; Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh; Công ty TNHH Hoàng Lam; Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Xanh.

Qua đó thông tin như sau:

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 5958/VP-ĐT ngày 17/7/2020 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn cây xanh đô thị (thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 5516//VPCP-CN ngày 08/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tham mưu, đề xuất giải pháp về quản lý, thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị), Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát công tác duy tu, bảo dưỡng cây xanh để đảm bảo an toàn cây xanh đô thị, đặc biệt trong mùa mưa bão đang tới; tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố cây xanh vào mùa mưa bão theo nội dung tại các Công văn của Sở Xây dựng có liên quan đến cơ quan, đơn vị (Công văn số 1945/SXD-HTKT ngày 26/02/2020 về việc tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật trong năm 2020; Công văn số 6154/SXD-HTKT ngày 08/6/2020 về tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố; Công văn số 5921/SXD-QLCLXD ngày 02/6/2020 về việc thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố; Công văn số 6559/SXD-HTKT ngày 16/6/2020 về việc tập trung nhân lực, phương tiện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó sự cố hạ tầng  kỹ thuật trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố).

2. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để tăng cường thực hiện:

- Kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên để có phương án xử lý kịp thời những cây bị sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bọng gốc, nghiêng nguy hiểm, cây nhớm gốc…; lấy nhánh khô, cắt mé gọn những cây có bộ tán lá lớn (nhánh xụ, cành vươn dài); chống sửa cây nghiêng; để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất cây xanh ngã đổ do giông gió, lốc xoáy gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của người dân trong khi tham gia giao thông. Trong đó, chú trọng đặc biệt những cây có hệ rễ bị xâm hại do việc thi công các công trình (nâng cấp vỉa hè, cấp thoát nước, điện lực, viễn thông...); cây Phượng bị sâu bệnh, có kích thước lớn; cành nhánh những cây cao lớn (Sao, Dầu, Sọ khỉ, Lim xẹt…); cây tại những tuyến đường tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông, khu vực thường tập trung đông người.

- Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác kiểm tra để đảm bảo an toàn cây xanh do địa phương quản lý.

Đính kèm file Công văn số 8558/SXD-HTKT 

Liên kết website Liên kết website