Quay lại

Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ được triển khai thực hiện từ tháng 12/2020 và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào tháng 01/2023.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đang được nhiều nơi ứng dụng trong công tác dự báo khí tượng, lũ cũng như thiệt hại. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo ngập lụt cũng đang được nghiên cứu và đưa vào thực hiện tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường số lượng và chất lượng dữ liệu cũng như nguồn cung cấp dữ liệu cho các mô hình dự báo và cảnh báo ngập lụt; phát triển hệ thống dự báo và cảnh báo sớm ngập lụt dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống cảnh báo và bộ công cụ giao tiếp cho phép người dân truy cập một cách thông minh thông tin cảnh báo ngập theo thời gian thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số sản phẩm của nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành:

- Nền tảng công nghệ thông tin thu thập, lưu trữ dữ liệu khí tượng thuỷ văn, dữ liệu địa lý và kết nối với hệ thống quan trắc để thu thập dữ liệu quan trắc thời gian thực.

- Các công cụ, phần mềm dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo dự báo và cảnh báo sớm về ngập lụt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phần mềm giao tiếp để cung cấp kết quả cảnh báo ngập, cho phép người dân truy cập một cách thuận lợi theo thời gian thực.

- Báo cáo kết quả cảnh báo sớm của hệ thống thử nghiệm cảnh báo sớm ngập lụt đô thị trên nền tảng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Khu đô thị Sáng tạo phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Các lĩnh vực khoa học, công nghệ có liên quan như xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin truyền thông mới,… có thể tham gia vào việc xây dựng hệ thống cảnh báo ngập lụt (tăng cường hiệu quả của áp dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực công) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhân tạo như thông tin, số liệu khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường đất, nước, phát triển công nghệ khoa học tiên tiến như trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực quản lý của thành phố thúc đẩy quá trình xây dựng thành phố thông minh.

 

(Tham khảo Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ)

Liên kết website Liên kết website