Quay lại

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát sóng tuyên truyền, vận động người dân chung tay tham gia bảo vệ hạ tầng kỹ thuật thành phố

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát sóng tuyên truyền, vận động người dân chung tay tham gia bảo vệ hạ tầng kỹ thuật thành phố.       

Nhằm mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không xả rác trên kênh rạch và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ công viên cây xanh, chiếu sáng đô thị, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm 2023, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phát sóng 02 chủ đề về Công tác thoát nước – nước thải và Xây dựng, củng cố hạ tầng kỹ thuật đô thị: cây xanh, chiếu sáng. Qua đó, Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh muốn gửi đến thông điệp “Hãy bảo về Hạ tầng kỹ thuật – Vì thành phố đô thị xanh – sạch – đẹp”.

 

Video clip chủ đề: Xây dựng, củng cố hạ tầng kỹ thuật đô thị: Cây xanh, Chiếu sáng

Video clip chủ đề: Công tác thoát nước – nước thải.

Liên kết website Liên kết website