Quay lại

Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh

1. Chủ tài sản: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2. Khối lượng gỗ và địa điểm tập kết: gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/4/2021 đến 30/6/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gói thầu 1, 2, 6, 7). Khối lượng gỗ thu hồi: 293,974 m3. Cụ thể:

2.1. Gỗ thu từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh thuộc gói thầu 1, 2:

- Khối lượng: 17,655 m3 gỗ tròn, kích thước đa dạng.

- Địa điểm tập kết: bãi gỗ Công ty TNHH MTV Hoàng Lam (Đường số 4, phường Long Phước, thành phố Thủ Đức) và bãi gỗ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh (213 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông tThạnh, huyện Hóc Môn).

2.2. Gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh thuộc gói thầu 6, 7:

- Khối lượng: 276,319 m3 gỗ tròn, kích thước đa dạng.

- Địa điểm tập kết: bãi gỗ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh (213 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

3. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Số 205 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: (028)39.291.494).

5. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

a) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

b) Cơ sở vật chất. trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

c) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

đ) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Kinh nghiệm đấu giá: có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản; có 05 hợp đồng tổ chức đấu giá thành gần nhất (kèm biên bản thanh lý và hóa đơn) đối với tài sản nhà nước.

- Có đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên, có chứng chỉ hành nghề đấu giá viên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ.

- Có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tiêu chí khác do người có tài sản đấu giá quyết định.

e) Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ các tiêu chí trên mới được xem là hợp lệ; tất cả hồ sơ phải đựng trong túi hồ sơ.

g) Phải phù hợp với các quy định hiện hành.

(Văn bản thông báo chính thức xem tại đây: 1744/TB-TTHT)

Liên kết website Liên kết website