Quay lại

Thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/4/2018 đến 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh

  1. Chủ tài sản: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2. Khối lượng gỗ và địa điểm tập kết: gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/4/2018 đến 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Khối lượng: 2.585,206 m3. Cụ thể:

* Gỗ thu hồi từ ngày 01/4/2018 đến 31/10/2018:

- Khối lượng: 761, 36 m3 gỗ tròn, kích thước đa dạng.

- Địa điểm tập kết: Vườn ươm Đông Thạnh (số 213A đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn)

* Gỗ thu hồi từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021:

- Khối lượng: 1.823,843 m3 gỗ tròn, kích thước đa dạng.

- Địa điểm tập kết: Vườn ươm Đông Thạnh; Vườn ươm Công ty TNHH Hoàng Lam (đường số 4, phường Long Phước, thành phố Thủ Đức); Bãi gỗ của Công ty TNHH Môi Trường Xanh (đối diện số nhà 179 Hồ Văn Tắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi)

Giá khởi điểm tài sản: 2.147.275.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

3. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Địa chỉ: số 205 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch Tài chính, số điện thoại: 02839291494).

5. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022):

- Hồ sơ pháp lý: Có giấy phép hoạt động đúng ngành theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định hiện hành về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

    - Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ hồ sơ theo các tiêu chí trên được xem là hợp lệ, hồ sơ phải được đựng trong túi hồ sơ.

(Văn bản thông báo chính thức xem tại đây: 4297/TB-TTHT)

Liên kết website Liên kết website