Quay lại

THÔNG BÁO lựa chọn tổ chức, đơn vị Tư vấn thẩm định và định giá Gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn thuộc các dự án (Gói số 1, Gói số 2 và Gói số 3)

THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh

1. Chủ tài sản: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2. Khối lượng gỗ và địa điểm tập kết: g thu hi t công tác đn h cây xanh thuc các d án (Gói s 1, Gói s 2 và Gói s 3).

- Khối lượng gỗ thu hồi: 385,580 m³.

- Địa điểm tập kết:

+ Bãi gỗ Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh (Đối diện số nhà 179 Hồ Văn Tắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM)

+ Bãi gỗ Vườn ươm Khu công nghiệp Cát Lái cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức .

+ Bãi gỗ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh (213 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn)..

Giá khởi điểm tài sản: 424.501.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm lẻ một ngàn đồng).

3. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Địa chỉ: số 205 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch Tài chính, số điện thoại: 02839291494).

5. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022):

- Hồ sơ pháp lý: Có giấy phép hoạt động đúng ngành theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định hiện hành về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

        - Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ hồ sơ theo các tiêu chí trên được xem là hợp lệ, hồ sơ phải được đựng trong túi hồ sơ.

 

Liên kết website Liên kết website