Quay lại

THÔNG BÁO lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2023 đến 30/9/2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Khu vực 8)

THÔNG BÁO  

Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2023 đến 30/9/2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Khu vực 8)

  1. Chủ tài sản: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Khối lượng gỗ và địa điểm tập kết:

STT

Khối lượng (m³)

Địa điểm tập kết

1

45, 628

Bãi gỗ Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Xanh (Đối diện số nhà 179 Hồ Văn Tắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).

  1. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm định và định giá từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh (trong giờ hành chính).

        Địa điểm nộp hồ sơ:  Số 205 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Phòng Kế hoạch Tài Chính, số điện thoại: 02839291494).

4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm định và định giá:

  • Năng lực, kinh nghiệm: Là tổ chức tư vấn thẩm định và định giá thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ thẩm định giá (Hồ sơ năng lực); có tối thiểu 02 hợp đồng đã thực hiện thẩm định giá;

  • Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập của doanh nghiệp;

  • Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí hợp lý.

  • Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ 03 tiêu chí trên mới được xem là hợp lệ. Tất cả hồ sơ phải đựng trong túi hồ sơ;

  • Phải phù hợp với các quy định hiện hành.

(Văn bản thông báo chính thức xem tại đây: 003/TB-TTHT)

Liên kết website Liên kết website