Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
 • Ảnh

  TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công viên Tượng Đài Bác

 • Ảnh

  TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công viên Tượng Đài Bác

 • Ảnh

  TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công viên Lam Sơn

 • Ảnh

  TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chiếu sáng của Thành phố

 • Ảnh

  TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cột cờ Thủ Ngữ

 • Ảnh

  TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhà máy Xử lý nước thải Bình Hưng

 • Ảnh

  TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nhà máy Xử lý nước thải Bình Hưng Hòa

 • Ảnh

  TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Festival Hoa Lan tại Công viên Tao Đàn

Hoạt độngChuyên ngành

Thông tin sự kiện các hoạt động chuyên ngành của Trung tâm HIMC trong những lĩnh vực được giao nhiệm vụ.

Thủ tục chuyên ngành Các thủ tục chuyên ngành được cung cấp của Trung tâm HIMC đến Người dân và tổ chức.

Văn bản pháp luật