Quay lại

Bản vẽ tham khảo về công tác lắp đặt thiết bị lên trụ đèn chiếu sáng đô thị

Qua công tác quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng nhận thấy tình trạng đèn trang trí, camera giám sát hình ảnh, biển báo giao thông, đèn tín hiệu giao thông và các loại dây cáp hiện nay treo rất nhiều trên trị đèn chiếu sáng đô thị. Để đảm bảo công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị, đảm bảo an toàn điện, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị khi lắp đặt và bảo trì các thiết bị nêu trên trên trụ đèn chiếu sáng đô thị, Sở Xây dựng hướng dẫn tình tự công tác lắp đặt, bảo trì cho các cá nhân, tổ chức có liên quan khi thực hiện công tác lắp đặt, bảo trì các thiết bị trên trụ đèn chiếu sáng đô thị do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng có ban hành văn bản số 12194/SXD-HTKT ngày 23 tháng 10 năm 2020, về việc hướng dẫn công tác lắp đặt, bảo trì các thiết bị trên trụ đèn chiếu sáng đô thị. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham khảo phương án lắp đặt các thiết bị như biển báo giao thông, đèn tín hiệu giao thông, camera, đèn trang trí lễ hội lên trên trụ đèn chiếu sáng đô thị, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cung cấp các file bản vẽ tham khảo theo các tập tin đính kèm.

Đính kèm:

Tham khảo đính kèm:

Liên kết website Liên kết website